tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
gay
thats so schw00l ;
das ist alles schw00l
viết bởi stealthy 10 Tháng một, 2003
1 7