tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
shitty weed , schwag
Person A: Man do you smell that shit he is burning?
Person B: Yea bro, smells like some nasty ass schwagola.
viết bởi Fartface Shitdunk 09 Tháng bảy, 2011