tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
1.A high level of cooolness
2. used in exclamatory proclamation when one playa schools anotha playa.
That play was schwankadank
viết bởi Jon Shakaka 26 Tháng một, 2005