Top Definition
really drunk
Dude check on Mike, he's pretty schwasty.
viết bởi K-noodle 02 Tháng mười, 2009
2 more definitions
shit-faced/wasted
ohh damn that girl was so schwasty she started singing the national anthem.
viết bởi JD Knight 24 Tháng sáu, 2010
Adj. Shoe-Ass-Tee

Used to describe something of the lowest quality, derived from schwag and nasty.
That's pretty schwasty.

Wow, that 10:1 meat is looking schwasty tonight.
viết bởi Leindurstit m'il Tyrnan 17 Tháng mười một, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×