Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:
 
1.
its an awsume friggin word that is a cooler way of saying whats up
ehhhhhhh buddy schwats up??

nuthin do0denstein

yeah
viết bởi Jon Misener 22 Tháng sáu, 2006
5 5

Words related to schwats up:

boob suck my balls sup what whats up