Top Definition
To be intensely intoxicated, chewed
Dude, I'm fucking schwed.
Call me Fred Schwed Jr.
viết bởi Jay n' Bir 11 Tháng tư, 2006
The state of being really fucked up, specifically on alcohol.
Person 1- *Incoherent mumbling*

Person 2- That's totally schwed, dude.
viết bởi Counter-Dike: Penile Offensive 07 Tháng bảy, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×