tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
gurnee way to say getting drunk!!
megan, chris david and ian all got schawilled out after school

man were fucking schwilled out lets go smoke a clove
viết bởi i to the an 14 Tháng chín, 2005