tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
the act of tucking onself into a ball and then propelling onself off of the board of diving and into one's pool.
dylan can't schwoom.
viết bởi kim an' dyllie 23 Tháng mười, 2003