tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Unknown, Weird, queer
Those kids in the rode at night, it is just plain sketch!
viết bởi CAM 04 Tháng ba, 2005