Top Definition
Another term for marijuana and also smoking it.
yo man you wanna scom?
guy, i'm so scommed.
viết bởi guiborges 14 Tháng mười hai, 2010
*scom* Naturally, Eskom; System Center Operations Manager (SCOM); Microsoft MOM/SCOM
Scom or
System Center Operations Manager 2007 was designed from a fresh code base.
viết bởi Hercolena Oliver 07 Tháng bảy, 2010
A term referred to the act of selling drugs to underage youth at daycare centers.(Research done by Idaho State School of Linguists)
Dog i was scomming it up yesterday.
viết bởi ihatesoccer24 10 Tháng năm, 2011
the sour cream and onion master, in relation to someone who eats massive amounts of sour cream and onion chips
Pete ate 4 bags of sour cream and onion chips today, he was being his usual scom-like self.
viết bởi Kyle Thompson 18 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×