Top Definition
Any female who is younger in age than you are and you want to make sexual advances with.
A senior- Yo lets call up some scooflings/scoofs.ie Juniors, Sophmores, Freshman
viết bởi smitherzz 27 Tháng tư, 2007
word used to describe a attractive looking woman who you would like to talk to
lets go the mall and find some scooflings (scoofs)
viết bởi Pat 12 Tháng hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×