tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the cool kid, the master pimp, an of course......scotty too hotty
"Hey Scotty Potty, you lookin' fine today!"
viết bởi scott s 12 Tháng mười một, 2003