tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a super sexy scottish man. usually wearing a kilt and g-string.
Did you see Gerard Butler in that bangin kilt? He's sooooo scoxy!
viết bởi ilovescotts 20 Tháng ba, 2011