tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
I played scratch it and w**k the other day.
viết bởi A.Howad 06 Tháng mười một, 2007

Words related to scratch it and w**k

and clank it ratchet ratchet and clank rhyming slang scratch wk