tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Unecessary, excessive scratching of skin.
He wont stop scratchterbating!
viết bởi miles1234 04 Tháng năm, 2010