Top Definition
And old phrase describing joining the Navy; you were screwed for joining, blued for the blue uniform, and tatooed usually with an anchor.
"Did you hear Davey joined the Navy?"
"Yeah, his ass is screwed, blued, and tatooed."
viết bởi MJCA 25 Tháng tư, 2006
An all inclusive weekend in which all the basics were covered.
How was your weekend? Great !!!

I got screwed, blued blown, and tatooed.
viết bởi Back tothe Future 19 Tháng chín, 2004
alcohol intoxicated, drunk
Just one drink and Edgar Allen Poe was screwed, blued, and tatooed.
viết bởi Light Joker 24 Tháng ba, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×