Top Definition
A sexual position in which a man covers his dick in curry before giving it to the woman in every orifice of her body. Usually done with a HUGE slut.
"Yo dude, what did you do wit dat bitch last night?"

"Oh man, I totally gave her a Screwhana. She had jizz runnin' out her nose and ears and shit. Then she started cryin', so I had to cockslap her and tell that bitch to shut up."
viết bởi No Reggie, Man 26 Tháng hai, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×