tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A something more than scrumptious.
That chili was scrumtrilessant.
viết bởi Snazzmister 28 Tháng năm, 2009