Top Definition
beyond all that is good
This movie was so good that i must make a new word:it was scrumtrulecent
viết bởi thygodsays 17 Tháng tư, 2003
something so extravagent and wonderful there is no other word to describe it!!!
The sunset was scrumtrulecent.
viết bởi Turd Furgeson 24 Tháng mười, 2003
something that is better than super or extraordinary.
someone that is more then amazing.
to much for words.
"Yeah, that Jory kid, he's one scrumtrulecent son of a gun."
viết bởi reidmiddleschool 01 Tháng tư, 2008
anything uncomprehendingly amazing
And the performance was so scrumtrulecent, I can barley move..
viết bởi THE James Lipton 19 Tháng mười hai, 2007
A snooty way of saying something is great and/or tasty.
The beluga caviar was scrumtrulecent.
viết bởi Dan 25 Tháng mười hai, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×