tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
the elastic part of your butthole
i call my butthole my scrunchi!! (like the hair tie)
viết bởi ?wtf? 17 Tháng mười một, 2011