To divine future events or gain perspective on current events in far off location using a crystal ball.
The old witch scried a horde of plunderers en route to the village. scry
viết bởi drodawg 05 Tháng tám, 2007
1. very cool, rad, wicked, unbelievable, skillful, praise-worthy.

Background: indie/alternative slang
Was that you shreading? Your guitar playing is hella scry!
viết bởi The Turp 07 Tháng bảy, 2004
a verb. To scream and cry simultaneously; rage; lose your sh_t.
Rush-hour traffic makes my want to scry!

scream cry rage go crazy
viết bởi E Dub 14 Tháng tám, 2014

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×