tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a laughing chubby baby
your baby is so scubbie
viết bởi aleigha 12 Tháng mười một, 2013