tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
calming herb that gives you a marijuana like high.
that scullcap just took all my inhibitions away.
viết bởi yayayayayayyyy 18 Tháng một, 2009