tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
woman who licks and eats massive amounts of sperm
That bitch was one scullery maid
viết bởi Anonymous 16 Tháng bảy, 2003