tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Matt scullys mum.
Daniel: hey john... SCULLY'S MUM!

john: oh no you didnt!
viết bởi Heyheypeep 13 Tháng mười, 2010