tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
Scullymac is a typical Oral Sex Whore
What's up Scullymac?
viết bởi Daniel 25 Tháng tư, 2005