Top Definition
A person with the moral fiber of a gnat, and all the class of a sweaty armpit.
Juan keeps hitting on that scumbucket, Lisa. She'll cave.
viết bởi OldGuy 30 Tháng tư, 2007
A person who lacks integrity; one of low moral fiber; someone having questionable character.
Jesse Jackson is a scum bucket.
viết bởi Double Crib 08 Tháng sáu, 2006
A car salesman
"You are getting this 6 cylinder vehicle for the price of a 4 cylinder!"

Then you buy the car and drive it home just to have one of your friends tell you that you ARE driving a 4 cylinder car...

Errr, you scum bucket you!!
viết bởi vickyteeoria 08 Tháng chín, 2010
manure barrell - noun
shovel the shit into the scumbucket
viết bởi colm buckley 07 Tháng mười một, 2003
Someone who holds a lot a scumword
You is a major scumbucket
viết bởi Dave 08 Tháng bảy, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×