tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
dirty, nasty, scandelous bitch.
damn that girl so dirty i wouldnt even touch her, what a scutterbutt.
viết bởi casey 07 Tháng mười hai, 2003