tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
brad is so sexxy.
brad, i wanna lick you from your head to your toe cause your so sdfd!
viết bởi missbacisin 02 Tháng chín, 2008