tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
sex, drugs, rock n' roll
Man, all I can think about all day is SDRnR.
viết bởi dirkdangler 22 Tháng mười một, 2013