tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
"Se me paro" is a spanish word for Im horny or Im hard
GUY1=Hey yo check that lady right there...
GUY2=Yeah se me paro
GUY1=U sick bastard
viết bởi Enrique 08 Tháng chín, 2004