tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A ton of cum
"That girl sure can take a sea load"
viết bởi mindinthegutter 04 Tháng mười hai, 2013