tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
kick ass motha fucka
bill: dude, that guy pulled a gun and i went all sean breen and killed him
viết bởi dice-k matsublackguy 04 Tháng bảy, 2011