tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
"When I returned to the tent, my friend Bob was searing the jumbo shrimp"
viết bởi Gus Bettella 19 Tháng mười một, 2003

Words related to searing the jumbo shrimp

jerk off