tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
I believe that Missy Eliot refers to her chocha as a seashore
Go down to miss eliots seashore.
viết bởi aforward 18 Tháng tư, 2005