tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
your general run of the mill beach slut
stacey is such a seaweed whore
viết bởi lionheart2189 04 Tháng tư, 2011