tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
when two drunk girls and one high boy lay on a bed together holding hands
"i'll text you when i'm done seaweeding ;)"
viết bởi prospects 09 Tháng sáu, 2012