1. A fusion of islam and western culture.

2. Some nominal restrictions of Islam and lifestyle of west.
3. System that includes Individualism, materialism, wickedness, freelove, communism, democracy in a muslim populated state i.e. Turkey, Egypt, Bangladesh, Kuwait, U.A.E, Malayasia etc.
1. The idea of secular islam is conforming lifestyle for muslims in west.
2. Dodi fayed, Princess Diana's boyfriend was an advocate of secular islam
3. Most muslim states now submit to secular islam instead of mainstream islam.
viết bởi arkayana 05 Tháng hai, 2009

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×