Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Nick name for beautiful Itlian girls.

Also a city in Italy.

"Seinna is so pretty"
viết bởi Kaseyisawesome 16 Tháng tám, 2007
10 0

Words related to seinna:

beautiful city cute italian pretty