tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Pronounced Sadie.
Represents beauty, humor, bad-ass, and intelligence.
Damn, you're so Sejdi-like!
viết bởi loveyydovee<3 13 Tháng hai, 2010