Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
a term that speaks for itself
Dude, Pwnage is pretty much self-explanatory
viết bởi your best idiot 04 Tháng tư, 2010
7 8

Words related to Self-Explanatory:

do explain i need to