tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
A man who has balls but no dick.
Carlos can't fuck Carlita because hes just a semen tank.
viết bởi Mega-nig 19 Tháng năm, 2011