tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Something that occurs every school semester.
Frats hold rush events semesterly
viết bởi Reric 28 Tháng sáu, 2005