tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
one who is not broke, has a substantial amount of financial assets, but has not quite reached "baller" status yet.
i got an amex blue, not black. im guess that makes me a semi-baller.
viết bởi rickphalon 20 Tháng mười một, 2007