tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
You are not suicidal, but you wouldn't mind if you died.
I hate my life. I think I'm semicidal.
viết bởi x Numero Uno x 03 Tháng hai, 2010