tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the female equivalent to a semi (also known as a semichub, or half-cocked)
that chick just got semoist looking at a pic of ryan gosling.
viết bởi jbird0884 21 Tháng một, 2012