tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
balls...that are highly sensitive..clearly.
oh..oops..im sorry...didnt relaize you had sensiballs!
viết bởi ariesgurl 04 Tháng mười một, 2007