tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Lesbians
Oprah is definitely part of the sensible shoe brigade!
viết bởi ASilentS 09 Tháng mười một, 2011