tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
2.
to make a sequal
They sequalized Shrek when they made Shrek 2.
viết bởi lalaland445 22 Tháng tư, 2010
 
1.
(v) to make a sequal of
Did you hear that they're planning to sequalize that movie?
viết bởi Maianna 07 Tháng mười hai, 2010