tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a new intellectual property that receives multiple sequels and prequels.
Take Two has sequelized their game BioShock.
viết bởi Rogue352 18 Tháng tư, 2008